ÅBO STADS BYGGNADSINSPEKTION ger 28.7.2021 följande utslag angående bygglov och åtgärdstillstånd

853-97-111-7    YLI-MAARIA

 

Kiinteistö Oy Turun Orienta

853-1-25-9

 

As Oy Turun Radiopuisto I

853-23-52-6    VASARAMÄKI

 

Kiinteimistöosakeyhtiö Prima

853-7-21-7

 

Rakennustyö Ahokas Oy

853-97-137-1    YLI-MAARIA

 

Asunto Oy Tuuvanhovi

853-85-29-1    RUNOSMÄKI

 

Osuuskunta Länsi-Maito / Valio Oy

853-73-60-5    VÄTTI

 

853-77-7-4    MÄLIKKÄLÄ

 

853-572-3-130    PAAVOLA

 

853-91-1-13    RÄNTÄMÄKI

 

Asunto Oy Turun Amiraali 2

853-9-8-6

 

Asunto-osakeyhtiö Linnankatu 35

853-7-5-9

 

Liikeapulaisten Talo Asunto Oy

853-6-16-2003

 

ÅBO STADS BYGGNADSINSPEKTION ger 28.7.2021 följande utslag angående tillstånd för miljöåtgärder

Asunto Oy Koivutupa

853-35-35-1    KOIVULA

 

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön kunnossapito

853-1-9903-0

 

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön kunnossapito

853-72-9901-0    KÄHÄRI

 

Vermilion Oy

853-85-38-1    RUNOSMÄKI

 

Besvär om tjänstemannabeslut kan anföras vid byggnads- och tillståndsnämnden inom 14 dagar från delfåendet av beslutet i enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

Åbo 26.7.2021

På tjänstens vägnar

Esa Mettälä

övervakningsjurist