Turun kaupunki, Kaupunkiympäristö, ympäristönsuojelu

Turun kaupungin ympäristöinsinööri julkaisee 22.7.2021 seuraavan päätöksen

Meluntorjuntailmoitus päätös

Topi Riivari Oy, maalämpökaivoporaus, Vähä Hämeenkatu 9

Viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä 22.7.2021 yleisessä tietoverkossa http://www.turku.fi/kuulutukset

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan laskematta.  

Tämä kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään yleisessä tietoverkossa nähtävänä 22.7.-30.8.2021.

Turussa 21.7.2021

Viran puolesta

Renja Rasimus

ympäristöinsinööri

Ympäristöinsinöörin päätös § 5