Turun kaupunki, Kaupunkiympäristö, ympäristönsuojelu

Turun kaupungin ympäristöinsinööri julkaisee 21.7.2021 seuraavan päätöksen

Meluntorjuntailmoitus päätös

Ab Sparal Oy, betonijätteen murskaus, Konradinkuja 1, Turku

Viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä 21.7.2021 yleisessä tietoverkossa http://www.turku.fi/kuulutukset

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan laskematta.  

Tämä kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään yleisessä tietoverkossa nähtävänä 21.7.-27.8.2021.

Turussa 20.7.2021

Viran puolesta

Renja Rasimus

ympärisöinsinööri

Ympäristöinsinöörin päätös § 4