Turun kaupunki, Kaupunkiympäristö, ympäristönsuojelu

Turun kaupungin ympäristöinsinööri julkaisee 21.7.2021 seuraavan päätöksen

Lujatalo Oy, julkisivutyö, paalutus, 14.7.-30.11.2021, Yliopistonkatu 34

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävänä 21.7.-27.8.2021 Turun kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa www.turku.fi/kuulutukset

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan laskematta.  

Turussa 19.7.2021

Viran puolesta

Renja Rasimus

ympäristöinsinööri

Ympäristöinsinöörin päätös § 3