ÅBO STADS BYGGNADSINSPEKTION ger 21.7.2021 följande utslag angående bygglov, åtgärdstillstånd och rivningslov

853-21-5-5    KUPITTAA

 

Turun kaupunki, Tonttipalvelut

853-7-9901-0

 

853-83-22-5    KAERLA

 

853-153-32-13    TOIJAINEN

 

853-97-111-6    YLI-MAARIA

 

853-12-22-21    ITÄHARJU

 

853-11-63-11    NUMMI

 

853-416-3-61    HYLKLAHTI

 

Kiinteistö Oy Turun Kaakelinna c/o Realia Management Oy

853-8-2-11, 853-8-2-10

 

Turun kaupunki, Tonttipalvelut

853-97-57-8    YLI-MAARIA

 

853-431-1-26    JÄKÄRLÄ

 

853-507-3-90    SARAMÄKI

 

853-506-1-278    SAMMAS

 

Scason Oy

853-93-2-16    METSÄMÄKI

 

Osakeyhtiö Eerikinkatu 23 c/o Turun Osuuskauppa

853-7-12-1001

 

ÅBO STADS BYGGNADSINSPEKTION ger 21.7.2021 följande utslag angående tillstånd för miljöåtgärder

Asunto Oy Turun Suikkilanpuisto

853-75-49-5    RUOHONPÄÄ

 

853-2-8-8

 

Kaupunkiympäristön kunnossapito

853-91-9901-0    RÄNTÄMÄKI

 

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

853-1-35-12

 

Besvär om tjänstemannabeslut kan anföras vid byggnads- och tillståndsnämnden inom 14 dagar från delfåendet av beslutet i enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

Åbo 19.7.2021

På tjänstens vägnar

Esa Mettälä

Övervakningsjurist