Turun kaupunki, Kaupunkiympäristö, ympäristönsuojelu

Turun kaupungin ympäristöinsinööri julkaisee 16.7.2021 seuraavan päätöksen

YIT Suomi Oy Rakennus, rakennustyömaa, louhinta, murskaus, paalutus , 19.7.-3.10.2021, Vahdontie 17

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävänä 16.7.-23.8.2021 Turun kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa www.turku.fi/kuulutukset

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan laskematta.  

Turussa 15.7.2021

Viran puolesta

Renja Rasimus

ympäristöinsinööri

Ympäristöinsinöörin päätös 15.7.2021 § 2