Turun kaupunki, Kaupunkiympäristö, ympäristönsuojelu

Turun kaupungin ympäristöinsinööri julkaisee 12.7.2021 seuraavan päätöksen

United Festivals Oy, DBTL-2021-festivaali 29.-31.7.2021, Tuomikirkkotori ja Brahenpuisto

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävänä 12.7.-17.8.2021 Turun kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa www.turku.fi/kuulutukset

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan laskematta.  

Turussa 8.7.2021

Viran puolesta

Renja Rasimus

ympäristöinsinööri

Ympäristöinsinöörin päätös § 1