På anslagstavlan 13.7.-13.8.2021

 

Åbo stads stadsmiljö

Åbo stads stadsmiljödirektör ger 14.7.2021 följande utslag angående undantagsbeslut

 

Rakennuspaikka ja sen sijainti

Raustvuoren (502) kylän Iironniemi -niminen tila R:no 1:259, tilan pinta-ala on 9050 m2

Osoite:Matinniementie 24

 

Rakennushanke

asuinrakennuksen laajennus (rakennettu 168 k-m2, nyt rakennetaan 100 k-m2)

autotalli ja varastorakennus 80 k-m2

 

 

Tjänstemannabeslutsprotokollet är offentligt framlagda 14.7.2021 på Stadsmiljö,

kundservice, Puolalagatan 5, 1 våningen.

 

Åbo 7.7.2021

 

På tjänstens vägnar

 

Harri Lehtinen

Förvaltningsdirektör