På anslagstavlan 13.7.-13.8.2021

Åbo stads stadsmiljö

Åbo stads stadsmiljödirektör ger 14.7.2021 följande utslag angående undantagsbeslut

 

Rakennuspaikka ja sen sijainti

Moisio (86), kortteli 52, tontti 1

Osoite:Näkinpiha 2

 

Rakennushanke

-      1-kerroksisen turvakodin (erityisryhmien asuinrakennus) rakentaminen, 800 k-m2

 

Tjänstemannabeslutsprotokollet är offentligt framlagda 14.7.2021 på Stadsmiljö,

kundservice, Puolalagatan 5, 1 våningen.

 

Åbo 7.7.2021

 

På tjänstens vägnar

 

Harri Lehtinen

Förvaltningsdirektör