Åbo stads byggnads- och tillståndsnämnd ger 7.7.2021 följande utslag

Utslag angående bygglov

Asunto Oy Turun Fabriikin Fiona c/o YIT Suomi Oy

853-71-29-17   POHJOLA

 

Asunto Oy Turun Fabriikin Felicia c/o YIT Suomi Oy

853-71-29-18   POHJOLA

 

Kiinteistö Oy Turun Malin Trällin Kuja

Asunto Oy Turun Mistral c/o Lehto Asunnot Oy

Asunto Oy Turun Montana c/o Asuntoyhtymä Group Oy

FIM Vuokratontti Ky c/o FIM Kiinteistö Oy

853-61-25-1   SATAMA

 

Aragosta Oy

853-5-9901-0

 

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

853-15-97-3   PÄÄSKYVUORI

 

KFT Partners Oy

853-1-9-26

 

Tillstånd för miljöåtgärder

Asunto Oy Turun Tervapääsky

853-15-57-3   PÄÄSKYVUORI, Palokärjenkatu 5

Puunkaato (mänty 2 kpl)

 

Besvär om byggnads- och tillståndsnämndens beslut kan anföras vid Åbo förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av utslaget i enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

Åbo 2.7.2021

På tjänstens vägnar

Harri Lehtinen

Förvaltningsdirektör