Turun kaupunki, Kaupunkiympäristö, 

Rakennus- ja lupalautakunta antaa 7.7.2021 seuraavan päätöksen

 

Meluntorjuntailmoitus päätös

 

Lautakunnan päätös on yleisesti nähtävänä 7.7.2021 yleisessä tietoverkossa http://www.turku.fi/kuulutukset

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan laskematta.  

Tämä kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään yleisessä tietoverkossa nähtävänä 6.7.-12.8.2021.

Turussa 5.7.2021

Viran puolesta

 

Harri Lehtinen

hallintojohtaja

Rakennus- ja lupalautakunta 1.7.2021 § 188