Luokanopettaja

 

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetus, Luolavuoren koulu

 

 

Haku päättyy 4.5.2021 15:00   Työsuhteen kesto Vakinainen

Ilmoitus jätetty 19.4.2021 11:28   Työn luonne Kokoaikatyö

 

 

Työ alkaa      1.8.2021

Palkkaus       OVTES:n mukaisesti

Työavain       TKUKOV-40-186-21

 

Luokanopettajan virka 804528 Luolavuoren koulussa 1.8.2021 lukien

 

Hakijalta toivotaan kokemusta ja osaamista tiimityöskentelystä ja erilaisista yhteisistä oppimisympäristöistä. Tehtävä edellyttää valmiutta työskennellä joustavien opetusjärjestelyjen erilaisissa ryhmissä.

Toivotaan musiikin erikoistumisopintoja.

 

 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan.

Virkaan valitun on toimitettava selvitys terveydentilastaan (KVhL 7 §) ja

rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

 

Yhteystiedot

Rehtori Anne Perjopuro

p. 040 6756478

 

 

 

Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Sivistystoimialan kirjaamo, PL 355, 20101 Turku