Erityisopettaja

 

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetus, Luolavuoren koulu

 

 

Haku päättyy 4.5.2021 15:00   Työsuhteen kesto Vakinainen

Ilmoitus jätetty 19.4.2021 10:36   Työn luonne Kokoaikatyö

 

 

Työ alkaa      1.8.2021

Palkkaus       OVTES:n mukaisesti

Työavain       TKUKOV-40-181-21

 

Erityisopettajan virka 804411 Luolavuoren koulussa 1.8.2021 lukien

 

Hakijalta toivotaan kokemusta ja osaamista haastavan erityisen tuen oppilaista, toiminta-alueittain järjestettävästä opetuksesta ja tiimityöskentelystä sekä hyviä yhteistyötaitoja.

 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan.

Virkaan valitun on toimitettava selvitys terveydentilastaan (KVhL 7 §) ja

rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

 

 

Yhteystiedot

Rehtori Anne Perjopuro

p. 040 6756478

 

 

 

Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Sivistystoimialan kirjaamo, PL 355, 20101 Turku