Luokanopettaja

 

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetus, Hannunniitun koulu

 

 

Haku päättyy 3.5.2021 15:00   Työsuhteen kesto Vakinainen

Ilmoitus jätetty 19.4.2021 07:29   Työn luonne Kokoaikatyö

 

 

Työ alkaa      1.8.2021

Palkkaus       OVTES:n mukaisesti

Työavain       TKUKOV-40-179-21

 

 

Luokanopettajan virka 800160 Hannunniitun koulussa 1.8.2021 lukien

 

Etsimme työstään innostunutta, kehittämishaluista luokanopettajaa. Toivomme hakijalta vahvaa pedagogista työotetta, myönteistä ja aktiivista asennetta sekä hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta yhteisopettajuudesta.

Luemme eduksi vahvan osaamisen alkuopetuksessa sekä kokemuksen erityisen tuen oppilaiden opettamisessa.

 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan.

Virkaan valitun on toimitettava selvitys terveydentilastaan (KVhL 7 §) ja

rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

 

 

Yhteystiedot

Rehtori Timo Lehtinen

p. 0400 944245

 

 

Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Sivistystoimialan kirjaamo, PL 355, 20101 Turku