Lukion kemian ja matematiikan lehtori

 

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Lukiokoulutus, Kerttulin lukio

 

 

Haku päättyy 5.5.2021 15:00   Työsuhteen kesto Vakinainen

Ilmoitus jätetty 15.4.2021 14:25   Työn luonne Kokoaikatyö

 

 

Työ alkaa      1.8.2021

Palkkaus       OVTES:n mukaisesti

Työavain       TKUKOV-40-172-21

 

 

Lukion kemian ja matematiikan lehtorin virka 806002 Kerttulin lukiossa 1.8.2021 lukien

 

Hakijalta edellytämme vankkaa kokemusta kemian ja matematiikan opettamisesta lukiossa.

Toivomme aitoa kykyä ja halua kohdata ihminen. Olet luonteeltasi osallistuva ja taitava joukkuepelaaja. Opettajana rakennat opiskelijoille parempaa ja laadukkaampaa arkea ja autat heitä onnistumaan tavoitteissaan. Lisäksi odotamme kokemusta digitaalisista opetusmenetelmistä ja niiden tarkoituksenmukaisesta käytöstä.

 

 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan.

Virkaan valitun on toimitettava selvitys terveydentilastaan (KVhL 7 §) ja

rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Yhteystiedot

Lukion rehtori Tapio Laine

+358 44 907 2349

 

 

Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Sivistystoimialan kirjaamo, PL 355, 20101 Turku