Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, ympäristönsuojelu

Turun kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö julkaisee 16.4.2021 seuraavan ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän puhdistamisilmoitusta koskevan päätöksen

Osoite

Linkkitorninkatu 1, 2, 3, 7, 11, Turku

Pääskysillankatu 1, 4-6, 9-10,12, Turku

Kiinteistö:

853-15-98-1

853-15-97-3

853-15-9901-0

853-15-94-1

853-15-95-1

853-15-95-2

853-15-95-3

853-15-96-1

853-15-96-2

853-15-96-4

855-15-96-5

853-15-97-1

853-15-97-2

853-15-97-3

853-15-98-1

Viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä 16.4.2021 yleisessä tietoverkossa http://www.turku.fi/kuulutukset

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan laskematta.  

Tämä kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään yleisessä tietoverkossa nähtävänä 16.4.-24.5.2021.

 

Turussa 15.4.2021

Viran puolesta

Olli-Pekka Mäki

ympäristönsuojelupäällikkö

Ympäristönsuojelupäällikkö § 16