Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala,

Rakennus- ja lupalautakunta antaa 14.1.2021 seuraavan päätöksen

Meluntorjuntailmoitus päätös

 

Lautakunnan päätös on yleisesti nähtävänä 14.4.2021 yleisessä tietoverkossa http://www.turku.fi/kuulutukset

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan laskematta.  

Tämä kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään yleisessä tietoverkossa nähtävänä 14.4.-20.5.2021

Turussa 12.4.2021

Viran puolesta

 

Harri Lehtinen

hallintojohtaja

Rakennus- ja lupalautakunta 8.4.2021 § 89