Turun kaupungin kaupunkiympäristölautakunta

Turun kaupungin kaupunkiympäristölautakunta antaa 14.4.2021 seuraavat päätökset

 

Poikkeamispäätös

-        Poikkeamispäätös; Asuinrakennus ja talousrakennukset, os. Kettuvuorentie 86, Kakskerta (P 2020-599)

-        Poikkeamispäätös; Talousrakennus, os. Rostockinkatu 2, Pitkämäki (P 2020-1425)

 Katusuunnitelmat / Gatuplaner

-        Rostockinkadun katusuunnitelma

-        Ajurinportin ja Brahenportin katu- ja liikenteenohjaussuunnitelmat

 

Turussa 14.4.2021 /

Viran puolesta

 

Pia Bergström

Kaupunginsihteeri