Käsityön lehtori

 

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetus, Katariinan koulu

 

 

Haku päättyy 2.3.2021 15:00   Työsuhteen kesto Vakinainen

Ilmoitus jätetty 15.2.2021 13:30   Työn luonne Kokoaikatyö

 

 

Työ alkaa      1.8.2021

Palkkaus       OVTES:n mukaisesti

Työavain       TKUKOV-40-50-21

 

Käsityön perusopetuksen lehtorin virka 802298 Katarinan koulussa 1.8.2021 lukien

Tehtävänä on käsityön (kovat materiaalit) opetus keskitetyn palvelun koulussa ensisijaisesti vuosiluokilla 7-9. Hakijalta toivotaan kelpoisuutta myös matemaattisiin aineisiin.
Koulussa tarjotaan palveluita oppilaille, joilla erityisen tuen tarve johtuu
ensisijassa kielellisistä, motorisista ja laaja-alaisista oppimisen haasteista.
Haemme joukkoomme pedagogisesta kehittämisestä kiinnostunutta tiimityön hallitsevaa käsityönopettajaa. Koulussamme on vahva pedagogisen kokonaiskuntoutumisen toimintakulttuuri, jossa joustavat opetusjärjestelyt ovat luonteva osa päivittäistä arkeamme. Oppilaiden apuna työssämme toimivat koulunkäynninohjaajat ja tarvittaessa muut ammattilaiset.

Tehtävässä menestyminen edellyttää kokemusta ja taitoa erityisen tuen oppilaiden opettamisesta. Lisäksi toivomme monikulttuurista opettajakokemusta ja kokemusta vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta. Onnistumista joukossamme tukevat innostunut asenne, vahvat vuorovaikutustaidot sekä tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen osaaminen.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan.
Virkaan valitun on toimitettava selvitys terveydentilastaan (
KVhL 7 §) ja
rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Yhteystiedot

Rehtori Jorma Kauppila

p. 050 432 3607

 

Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Sivistystoimialan kirjaamo, PL 355, 20101 Turkuyön