Specialklasslärare

 

Åbo stad, Bildningssektorn, Grundläggande utbildningen, Sirkkalabackens skola

 

 

Ansökan utgår 1.3.2021 kl.15.00    Anställningens längd Fast anställning

Annons publicerad 12.2.2021    Arbetets karaktär Heltidsarbete

 

 

Arbetet inleds   1.8.2021

Lön      enligt Ukta

Arbetsnyckel   TKUKOV-40-42-21

 

Kontaktuppgifter

Närmare uppgifter ges av föreståndare Johanna Lindfors, tfn 040 137 1585, johanna.lindfors(a)turku.fi

 

Att lämna in ansökan: Ansökan inlämnas i första hand elektroniskt. Skriftliga ansökningar kan inlämnas innan ansökningstiden utgår till Bildningssektorns registratur, PB 355, 20101 Åbo.