Turun kaupungin rakennus- ja lupalautakunta antaa 17.2.2021 seuraavat päätökset

 

Purkamislupa

Wibax Tank Oy

853-66-14-2, PANSIO, Öljykatu 5

Rakennuksen purkaminen

- varastosäiliö 4 kpl

- pumppaamo 2 kpl

- terässäiliö 1 kpl

- junavaunujen täyttöpaikka, rakennuselementtejä ja betonipilareita

 

Wibax Tank Oy

853-66-14-1, PANSIO, Öljykatu 7

Rakennuksen purkaminen

- varastosäiliö ja sen vieressä oleva pumppaamorakennus sekä putkistot

 

Maisematyölupa

Turun kaupunki, Tonttipalvelut

853-62-9901-0   ISO-HEIKKILÄ

Puunkaato

- lehmus 6 kpl

- hopeasalava 22 kpl

- kujasalava 1 kpl

- vuorijalava 1 kpl

- koivu 1 kpl

- poppeli 2 kpl

- orapihlaja 1 kpl

- 1,5 ha puistoalueen siemensyntyiset puut

 

Rakennus- ja lupalautakunnan päätöksistä voidaan valittaa Turun hallinto-oikeuteen 30 vuorokauden kuluessa päätöksen antopäivästä lukien maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

 

Turussa 15.2.2021

Viran puolesta

Harri Lehtinen

Hallintojohtaja