I kraft

 

Godkänd detaljplaneändring och tomtindelning/ändring av tomtindelning

 

Stadsmiljönämnden godkände 15.12.2020:

- (VIII) 8:e stadsdelen, tomt 7 i kvarter 7 och en del av gatuområdet för Slottsgatan, adressen Slottsgatan 49–55 (plan nr 10/2018) Slottsbacken

 

Planen och tomtindelningarna träder i kraft genom denna kungörelse 13.2.2021.

 

Framlagda

 

Följande förslag är offentligt framlagda 15.2 – 16.3.2021:

 

Förslag till detaljplaneändring

 

- Stadsdelen Pahaniemi, tomt 2 i kvarter 73 och del T-2 av inlösningsenheten, stadsdelen Storheikkilä, tomt 3 i kvarter 46 och en del av Stor-Heikkilävägen och stadsdelen Långbacka, en del av Långbacka bangård samt en del av Allégatan och Skolgatan (plan nr 12/2020) Utvidgning av bangårdsområdet, västra I

- Stadsdelen Perno, tomt 9 i kvarter 46, gatuområdet Docksgatan och en del av ett specialområde, adresserna Gotlandsgatan, Havslinjen, Docksgatan (15/2019) Havslinjen

 

Utredningar och rapporter har lagts ut på internet på adressen www.turku.fi/kaavahaku

 

Följande förslag är offentligt framlagda 15.2 – 1.3.2021:

 

Förslag till gatu-, trafik- och parkplaner

- Martinsgatan sträckan Östra Strandgatan – Kvarnbrinken (IV:e stadsdelen)

- Rostockgatan (Långbacka)

- Del av Axparken (gränsen mellan stadsdelarna Luolavuori och Peltola)

 

Förslagen till detaljplaneändring samt förslagen till gatu-, trafik- och parkplaner är framlagda på Åboservicen, adress Puolalagatan 5, 1:a vån. och på internet. Eventuella anmärkningar ska skickas till stadsmiljösektorn antingen skriftligen till adressen PB 355, 20101 Åbo eller per e-post till kaupunkisuunnittelu@turku.fi när det gäller detaljplaner och till liikennesuunnittelu@turku.fi när det gäller gatu-, trafik- och parkplaner före anslagstidens utgång.

 

På grund av coronavirussituationen ber vi Er vänligen kontakta beredarna per telefon eller e-post vid eventuella frågor om de framlagda förslagen. Beredarnas e-postadresser är:

fornamn.efternamn@turku.fi:

 

Utvidgning av bangårdsområdet, västra I, planläggningsarkitekt Tapani Laiho

Havslinjen, planläggningsarkitekt Paula Aantaa

Martinsgatan, trafikplaneringsingenjör Maija Norava, planeringsingenjör Ossi Kaila

Rostockgatan, trafikplaneringsingenjör Harry Jaakkola, planeringsingenjör Anu Kinnari

Axparken, trafikplaneringsingenjör Harry Jaakkola, planeringsingenjör Erkko Välimäki

 

Kundservicen vid stadsmiljösektorn, Åboservicen, Puolalagatan 5, 1 våningen, mån–fre kl. 9–12.

www.turku.fi/sv/kungorelser

 

Åbo 13.2.2021

STADSMILJÖSEKTORN

 

Karta, Utvidgning av bangårdsområdet, västra I

Planbeskrivning, Utvidgning av bangårdsområdet, västra I

Karta, Havslinjen

Planbeskrivning, Havslinjen

Redogörelse, Martinsgatan

Gatuplanen, Martinsgatan

Redogörelse, Rostockgatan

Gatuplanen, Rostockgatan

Trafikplanen, Rostockgatan

Trafikplanen, Leningradsgatan

Redogörelse, Axparken

Parkplanen, Axparken