Perusopetuksen rehtori

 

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetus, Mikaelin koulu

 

 

Haku päättyy 25.2.2021 15:00   Työsuhteen kesto Vakinainen

Ilmoitus jätetty 10.2.2021 10:11   Työn luonne Kokoaikatyö

 

 

Työ alkaa      1.8.2021

Palkkaus       4780,27 €/kk

Työavain       TKUKOV-40-39-21

 

 

Mikaelin koulun rehtorin virka 804100 on haettavana vakinaista täyttämistä varten 1.12.2021 lukien ja sijaisuutena ajalle 1.8. - 30.11.2021.

 

Hakijalta toivotaan vankkaa kokemusta erityisen tuen piirissä opiskelevista oppilaista, joilla on haasteita oman toiminnan ohjauksessa.

Hakijalta toivotaan lisäksi kokemusta koulun toimintakulttuurin luomisesta.

Koulu toimii useassa eri toimipisteessä.

 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan.

Virkaan valitun on toimitettava selvitys terveydentilastaan (KVhL 7 §) ja

rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Yhteystiedot

Perusopetuksen palvelualueen johtaja

Tommi Tuominen +358 40 679 0629

etunimi.sukunimi@turku.fi

 

Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Sivistystoimialan kirjaamo, PL 355, 20101 Turku