Kungörelse om ansökan om undantag

 

Hos Stadsmiljösektorn har anhängiggjorts en ansökning om undantag som gäller byggande av ett egnahemshus, bastubyggnad och ekonomibyggnad:

 

by Kulkkila (452), 1:39

Kulkkila strandväg 32, 20900 Åbo

Ansökningshandlingarna och planerna är framlagda på Stadsmiljösektorn, adress Puolalagatan 5, 1 vån., må–fr kl. 9.00–12.00.

 

Stadsmiljösektorn bereder enligt 173 § i markanvändnings- och bygglagen grannarna till byggplatsen och andra, vars boende, arbete eller övriga förhållanden i betydande grad kan påverkas av projektet, tillfälle att lämna in skriftliga anmärkningar.

 

Eventuella anmärkningar ska senast 26.2.2021 inlämnas skriftligen till Stadsmiljösektorn, adress Puolalagatan 5, 1 vån., eller sändas per post: PB 355, 20101 Åbo, eller e-post: kaupunkiymparistotoimiala@turku.fi.

 

Åbo 11.2.2021

STADSMILJÖSEKTORN