Kuulutus poikkeamishakemuksesta

 

Turun kaupungin Kaupunkiympäristötoimialalla on vireillä poikkeamishakemus asuinrakennuksen, saunan ja talousrakennuksen rakentamiseksi seuraavalla rakennuspaikalla:

 

Kulkkilan kylä (452), 1:39

Kulkkilanrannantie 32, 20900 Turku

 

Lupahakemusten asiakirjat ja suunnitelmat ovat nähtävillä Kaupunkiympäristötoimialalla, osoite

Puolalankatu 5, 1. kerros, ma–pe klo 9.00–12.00.

 

Kaupunkiympäristötoimiala varaa maankäyttö- ja rakennuslain 173 §:n mukaisesti rakennuspaikan naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, tilaisuuden kirjallisen muistutuksen tekemiseen.

 

Mahdolliset kirjalliset muistutukset tulee toimittaa 26.2.2021 mennessä Kaupunkiympäristötoimialalle, osoite Puolalankatu 5, 1 krs, tai postitse PL 355, 20101 Turku tai sähköpostilla kaupunkiymparistotoimiala@turku.fi

 

Turku 11.2.2021

KAUPUNKIYMPÄRISTÖTOIMIALA