På anslagstavlan 16.2-.2021-19.3.2021

 

Åbo stads stadsmiljösektorn

 

Åbo stads stadsmiljösektor ger 17.2.2021 följande utslag angående undantagsbesluts

 

Rakennuspaikka ja sen sijainti

Harjattulan kylä (414), rek.nro 1:21, tilan pinta-ala on 8350 m2

Osoite: Lähderannantie 33

 

Rakennushanke

Loma-asunto 95 k-m2

Vierasmaja siirretään ja muutetaan saunarakennukseksi

Vanha loma-asunto ja sauna puretaan

 

Tjänstemannabeslutsprotokollet är offentligt framlagda 17.2.2021 på Stadsmiljösektorn,

kundservice, Puolalagatan 5, 1 våningen.

 

Åbo 12.2.2021

 

På tjänstens vägnar

 

Harri Lehtinen

Förvaltningsdirektör