Specialläkare

 

Åbo stad, Välfärdssektorn, Hälsotjänster, Sjukhustjänster, Gastroenterologiska polikliniken

 

 

Ansökan utgår 22.2.2021 15:00   Anställningens längd Fast anställning

Annons publicerad 5.2.2021   Arbetets karaktär Heltidsarbete

 

 

Arbetet inleds   1.4.2021

Lön      5 483,19 €/månad

Arbetsnyckel   TKU25-30-39-21

 

Kontaktuppgifter

avdelningsöverläkare Petri Mäkelä, tfn 040 539 9383 petri.makela@turku.fi

överläkare Kari Koskela, tfn 02 266 2000

 

Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO