Överbrandman, 2 tjänster

 

Åbo stad, Egentliga Finlands Räddningsverk, Det operativa serviceområdet, Räddningsverksamheten

 

 

Ansökan utgår 22.2.2021 kl 15:00 Anställningens längd Fast anställning

Annons publicerad 5.2.2021 Arbetets karaktär Heltidsarbete

 

 

Arbetet inleds   1.7.2021

Lön      1 970,79 €/månad

Arbetsnyckel   TKU00-12-5-21

 

Kontaktuppgifter

regional brandchef Sebastian Holm tfn 040 357 8137

eller planeraren Hanna Ritvanen tfn 050 385 3419

 

Att lämna in ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Utöver elektronisk ansökan kan man också lämna in en skriftlig ansökan före utgången av ansökningstiden till: Egentliga Finlands räddningsverk, Eriksgatan 35, 20100 Åbo