Lukion apulaisrehtori

 

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Lukiokoulutus, Luostarivuoren Lyseon lukio

 

 

Haku päättyy 12.2.2021 15:00   Työsuhteen kesto Vakinainen

Ilmoitus jätetty 22.1.2021 12:32   Työn luonne Kokoaikatyö

 

 

Työ alkaa      1.8.2021

Palkkaus       4563,05 €/kk

Työavain       TKUKOV-40-23-21

 

Lukion apulaisrehtorin virka 806100 1.8.2021 lukien

Noin 700 opiskelijan Luostarivuoren Lyseon lukio on yleislukio, jonka kurssitarjonta mahdollistaa opiskelijoille laajan yleissivistyksen sekä runsaan kuvataiteen sekä yrittäjyyden kurssitarjonnan.
Lukiossa vaalitaan lukion perinteitä, nykyaikaa tai opiskelijoiden tulevaisuutta unohtamatta.

Kannustavassa ilmapiirissä lukiolaiset ovat saavuttaneet sekä huipputuloksia ylioppilaskirjoituksissa että saaneet erinomaisen pohjan jatko-opinnoille.

Hakijalta toivotaan kokemusta lukion johtamisesta sekä hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan.
Virkaan valitun on toimitettava selvitys terveydentilastaan (
KVhL 7 §) ja
rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Yhteystiedot

Lukiokoulutuksen palvelualuejohtaja Esko Heikkonen

p. 044 907 2037, etunimi.sukunimi@turku.fi

 

Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Sivistystoimialan kirjaamo, PL 355, 20101 Turku