Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, ympäristönsuojelu

Turun kaupungin ympäristöinsinööri antaa 20.1.2021 seuraavan päätöksen

Meluntorjuntailmoitus päätös

 

Viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä 20.1.2021 yleisessä tietoverkossa http://www.turku.fi/kuulutukset

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan laskematta.  

Tämä kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään yleisessä tietoverkossa nähtävänä 20.1.-26.2.2021

 

Turussa 19.1.2021

Viran puolesta

 

Olli-Pekka Mäki

ympäristönsuojelupäällikkö

Ympäristöinsinööri § 5