Nähtävillä oleva

 

Seuraava ehdotus on julkisesti nähtävillä 16.12.2019 14.1.2020:

 

Asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus

 

- Koivulan kaupunginosan korttelin 38 tontille 2 ja korttelin 45 tontille 3 sekä liittyville katu-, katuaukio-, virkistys- ja pysäköintialueille osoitteessa Murkionkatu 10 (kaavatunnus 17/2017) Haritun koulutontti

 

Asemakaavanmuutoksen selvitykset ja raportit ovat nähtävissä internet-osoitteessa www.turku.fi/kaavahaku

 

Asemakaavanmuutosehdotus on nähtävänä Turku-Pisteessä, os. Puolalankatu 5, 1. krs ja internetissä. Mahdolliset muistutukset on toimitettava kaupunkiympäristötoimialalle, PL 355, 20101 Turku, ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

 

Kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelu, Turku-Piste, Puolalankatu 5, 1. krs ma-to 9.00-15.30, pe 9.00-15.00.

www.turku.fi/kuulutukset

 

Turussa 14.12.2019

KAUPUNKIYMPÄRISTÖTOIMIALA

Kaavaselostus Haritun koulutontti

Kaavakartta Haritun koulutontti

Vuorovaikutusraportti Haritun koulutontti