Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 21.03.2024 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 28.03.2024

Kokousaika ja -paikka: 17:00-18:05 Turun pääkirjasto, Studio

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
39 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
40 § Pöytäkirjan tarkastus
41 § Iltakouluasia: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen yhteisvaikuttavan johtamisen keinoin
42 § Museorahaston vuoden 2023 tuoton jakaminen
43 § Talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seuranta - helmikuu 2024
44 § Edustajien nimeäminen 59. valtakunnallisille orkesteripäiville Oulussa 25.-26.4.2024 ja 25.4.2024 järjestettävään Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kevätkokoukseen
45 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan opintomatka pääkaupunkiseudulle
46 § Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat - Kulttuurin palvelukokonaisuus
47 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon