Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 29.02.2024 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 08.03.2024

Kokousaika ja -paikka: 17:00-20:03 Turun pääkirjasto, Studio

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
18 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
19 § Pöytäkirjan tarkastus
20 § Iltakouluasia - Antirasismikoulutus
21 § Toiminnan ja talouden vuosiraportti 1.1. - 31.12.2023 - Kulttuurin palvelukokonaisuus
22 § Toiminnan ja talouden vuosiraportti 1.1. - 31.12.2023 - Nuorisopalvelut
23 § Talouden, toiminnan ja työvoimankäytön seuranta
24 § Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset vuodelle 2024
25 § Kulttuurin harrastustoiminta-avustukset
26 § Kulttuurin projektiavustukset
27 § Kulttuurin kehittämisavustukset
28 § Henkilökohtaisten taideapurahojen myöntäminen
29 § Nuorisotoimijoiden kohdennetut erityisavustukset kevät 2024
30 § Suurtuotantotuki 2024
31 § Valtakunnalliseen E-kirjastoon liittyminen
32 § Kirjastopäivät 2024
33 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan lausunto Karhunaukion yhtenäiskoulun hankesuunnitelmasta
34 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan tehtäväalueella vuoden 2023 aikana tehdyt kaupungin asukkaiden aloitteet
35 § Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat - Kulttuurin palvelukokonaisuus
36 § Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat - Nuorisopalvelut
37 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
38 § Turun museokeskuksen asevastaavan nimeäminen (Salainen asia; salauksen peruste: Julkisuudesta annetun lain 24§ 1 mom 7. kohta) / Salassa pidettävä - salauksen peruste: salauksen peruste: Julkisuudesta annetun lain 24§ 1 mom 7. kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon