Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 25.01.2024 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 01.02.2024

Kokousaika ja -paikka: 17:00-19:50 Turun pääkirjasto, Studio

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Turun filharmonisen orkesterin ylikapellimestarin valinta (Salassa pidettävä asia. Salauksen peruste: JulkL 24.1 § 17) / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Salauksen peruste: JulkL 24.1 § 17
4 § Iltakouluasia Turun kaupungin hyvinvointikertomus 2023
5 § Selvitys Turun kaupungin kulttuuri- ja nuorisolautakunnan toiminta-avustusten korotusten vaikutuksista
6 § Iltakoulu - Antirasismikoulutus lautakunnan jäsenille ja virkamiehistölle
7 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan kulttuuriavustukset ja taideapurahat vuodelle 2024
8 § Kulttuurin palvelukokonaisuuden valmiussuunnitelma
9 § Lasten ja nuorten palvelukokonaisuuden valmiussuunnitelma
10 § Kulttuurin palvelukokonaisuuden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2023
11 § Nuorisopalveluiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2023
12 § Avustusmäärärahajako 2024
13 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan nuorisojärjestöjen toiminta-avustukset vuodelle 2024
14 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan alaisten nuorisopalveluiden viranhaltijoiden hankintavaltuudet
15 § Talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seuranta
16 § Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat - Kulttuurin palvelukokonaisuus
17 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon