Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 26.10.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 02.11.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-19:02 Pääkirjaston Studio, Linnankatu 2, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
112 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
113 § Pöytäkirjan tarkastus
114 § Iltakouluasia - Skapa-raportin esittely
115 § Vuoden 2023 talouden 3. osavuosikatsaus -kulttuurin palvelukokonaisuus
116 § Vuoden 2023 talouden 3. osavuosikatsaus - nuorisopalvelut
117 § Edustajien nimeäminen Suomen sinfoniaorkesterit ry:n syyskokoukseen 7.11.2023
118 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan vuodelle 2023 myöntämän avustuksen käyttöajan muutos
119 § Arkkitehtuuri- ja muotoilukoulu Kidekon taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen
120 § Museopalveluiden hinnasto vuodelle 2024
121 § Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat - Kulttuurin palvelukokonaisuus
122 § Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat - Nuorisopalvelut
123 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
124 § Hansan ja Halisten nuorisotilojen toiminnan ostopalvelut ajalle 1.1.2024-31.12.2025

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon