Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 21.09.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 29.09.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-19:21 Museon kokoelmatilojen kokoushuone, Kalastajankatu

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
99 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
100 § Pöytäkirjan tarkastus
101 § Iltakouluasia - Tutustuminen Kalastajankadun kokoelmatiloihin
102 § Iltakouluasia - Yökahvilatoiminta Vimmassa
103 § Kulttuurin palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2024 - 2027 ja palvelualueiden palvelusuunnitelmat 2024
104 § Nuorisopalveluiden palvelusuunnitelma 2024
105 § Nuorisotoimijoiden kohdennetut erityisavustukset syksy 2023
106 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan vuodelle 2023 myöntämän avustuksen käyttöajan muutos
107 § Talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seuranta
108 § Kulttuurin palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden hankintavaltuudet
109 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
110 § Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat - kulttuurin palvelukokonaisuus
111 § Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat - Nuorisopalvelut

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon