Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 24.08.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 01.09.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-17:38 Pääkirjaston Studio, Linnankatu 2, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
88 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
89 § Pöytäkirjan tarkastus
90 § Läsnäolo- ja puheoikeudet kulttuuri- ja nuorisolautakunnan kokouksissa
91 § Vuoden 2023 talouden 2. osavuosikatsaus kulttuurin palvelukokonaisuus
92 § Vuoden 2023 talouden 2. osavuosikatsaus - nuorisopalvelut
93 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan nuorisojärjestöjen avustusohjeen päivitys
94 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan alaisten kulttuuripalveluiden viranhaltijoiden hankintavaltuudet
95 § Muutos kulttuuri- ja nuorisolautakunnan kokousaikatauluun
96 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
97 § Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat - kulttuurin palvelukokonaisuus
98 § Kelluvan kokoelman hallintajärjestelmän hankinta / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 § 1 mom. 3 kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon