Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Kulttuurin palvelukokonaisuus 
Kulttuurijohtaja308.06.2023 

4426-2023 (01 02 01)

Korvauksen maksaminen oppisopimuskoulutuksen työpaikkaohjaajalle

Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen, vastuualuepäällikkö Maarit Talamo-Kemiläinen 7.6.2023:

KVTES:n II luvun 9 § 1 momentin ja TS:n II luvun 9 §:n soveltamisohjeen mukaan työpaikkaohjaajan tehtävissä toimivien palkkausta määrättäessä otetaan huomioon ohjaustehtävän vaikutus tehtävän vaativuuteen. Mikäli ohjaustehtävä on määräaikainen, korkeampi tehtäväkohtainen palkka maksetaan tältä ajalta. Henkilökohtainen ohjauspalkkio myönnetään oppisopimuksessa nimetylle työpaikkakouluttajalle toimialajohtajan päätöksellä. Ohjauspalkkio maksetaan kouluttajalle siltä ajalta, jona hän on yksin vastannut opiskelijan opintojen ohjauksesta.

Henkilöstöjohtaja on päättänyt 7.3.2023 § 67 ohjeesta, joka koskee työpaikkaohjaajan tehtävissä toimiville henkilöille maksettavaa korvausta. Ohjeen mukaan työpaikkaohjaajana toimivalle työntekijälle voidaan maksaa ohjaustehtävän ajalta erillinen lisä, joka on osa työntekijän varsinaista palkkaa. Varsinainen palkka maksetaan myös vuosiloman ajalta.

Museopalveluiden Konservoinnin vastuualueella on oppisopimuskoulutuksessa Janis Jerumanis 27.8.2021-31.12.2023. Museomestarikoulutuksen tietopuolisen koulutuksen järjestäjä on Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Rasekon ammattiopisto. Museomestari Tony Saari on nimetty päävastuulliseksi työpaikkaohjaajaksi.

Esitämme, että museomestari Tony Saarelle (vakanssi nro 403600) maksetaan henkilöstöjohtajan 7.3.2023, § 67 tekemän päätöspöytäkirjan ohjeen mukaisesti korvaus Janis Jerumaniksen työpaikkaohjaajana toimimisesta. Ohjeen mukaan korvaus on 70,00 €/kk ohjaustehtävän kestoajan mukaan ja sitä voidaan maksaa 1.5.2022 alkaen. Tony Saari on toiminut työpaikkaohjaajana 27.8.2021 alkaen, mutta henkilöstöjohtajan 7.3.2023, § 67 mukaisesti esitetään hänelle työpaikkaohjaajana toimimisesta korvausta 1.5.2022 – 31.12.2023 väliseltä ajalta. Kustannus kohdistetaan kustannuspaikalle 20090. Korvaus on osa henkilön varsinaista palkkaa, joka maksetaan myös vuosiloman ajalta.

Kulttuurijohtajan varahenkilö Rebekka Pilppula:

Päätös​Päätin, että​ museomestari Tony Saarelle (vakanssi nro 403600) maksetaan henkilöstöjohtajan 7.3.2023, § 67 tekemän päätöspöytäkirjan ohjeen mukaisesti korvaus Janis Jerumaniksen työpaikkaohjaajana toimimisesta ajalta​ 1.5.2022 – 31.12.2023.​ Korvaus on osa henkilön varsinaista palkkaa, joka maksetaan myös vuosiloman ajalta.

Rebekka Pilppula

Kirjastopalvelujohtaja

Kulttuurijohtajan varahenkilö

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX