Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Kulttuurin palvelukokonaisuus 
Kulttuurijohtaja205.06.2023 

3907-2023 (01 02 01)

Kielilisän myöntäminen museovalvojalle

Museopalvelut/asiakaspalvelu, vastuualuepäällikkö Petteri Järvi:

​Voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkausluvun 16 §:n mukaan viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvaa kielilisää, jos tehtävissä edellytetään äidinkielen lisäksi toisen kotimaisen kielen, saamen kielen tai viittomakielen hallintaa ja jollei kielitaitovaatimusta ole otettu huomioon tehtäväkohtaisessa palkassa.

Kielilisän myöntämisessä noudatettavat ohjeet on annettu henkilöstöjohtajan päätöksessä 22.11.2010 § 230 (13073-2010).

Museopalveluiden asiakaspalvelun museovalvoja Jenny Åkerberg on anonut kielilisää suomen kielessä. Åkerbergin äidinkieli on ruotsi ja hän on esittänyt todistuksen suomen kielen hyvästä suullisesta taidosta. Jenny Åkerberg käyttää päivittäin suomen kieltä työssään.

Esitän, että museovalvoja Jenny Åkerbergille (vak. no 403534) myönnetään kielilisä suomen kielestä.

​Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen:

Puollan esitystä kielilisän maksamisesta Jenny Åkerbergille. Kustannus maksetaan museopalveluiden kustannuspaikalta 20070.

Kulttuurijohtajan varahenkilö Rebekka Pilppula:

Päätös​Päätin, että museovalvoja Jenny Åkerbergille (vak. no 403534) maksetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkausluvun 16 §:n mukaan kielilisää 15,14€/kk 1.6.2023 alkaen.

Rebekka Pilppula

Kirjastopalvelujohtaja

Kulttuurijohtajan varahenkilö

Jakelu

mtpvXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX