Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Vapaa-aika 
Loppupvm 31.5.2023, Vapaa-aikajohtaja4931.05.2023 

974-2023 (12 03 03)

Kaupungin vakuuden käyttäminen WAMin Hop to Hope -näyttelysarjan näyttelyyn Home alone collective

Museopalvelut / vastuualuepäällikkö Satu Pajarre ja näyttelyamanuenssi Anna Franck:​

Wäinö Aaltosen museon WAMX-tilassa on 15.9.2023–3.12.2023 esillä näyttely Hop to Hope: Home alone collective. Se esittelee vuodesta 2016 jatkunutta projektia, jossa kaksi valokuvataiteilijaa dokumentoi keskinäistä yhteydenpitoaan sekä toisilleen lähettämiä valokuvia. Lisäksi he kuvaavat toisistaan muotokuvat säännöllisin väliajoin. Yhteistyössä korostuu keskinäinen luottamus ja kannattelu sekä uusien taiteellisten ideoiden testaaminen ystävän kanssa. WAMX:n vuoden 2023 näyttelysarjassa nähdään yhteiskunnallisesti kantaaottavia näyttelyitä, joissa kantavina teemoina ovat ystävyys, solidaarisuus ja tulevaisuudenusko. Ohjelman on suunnitellut alankomaalainen kuraattori Roos Gortzak.

Näyttelyssä on esillä teoksia kahden valokuvataiteilijan, Adele Hyryn ja Emma Sarpaniemen, muodosta-malta taiteilijakollektiivilta Home alone collective. Näyttely koostuu valokuvateoksista, jotka lainataan taiteilijoilta. Näyttelyyn lainattavien teosten yhteenlaskettu vakuutusarvo on 10 572 euroa.

Kaupunginvaltuuston 19.4.2010 § 71 ja kaupunginhallituksen 27.4.2010 § 262 (dnro 4153-2010) päätöksen nojalla kulttuurijohtaja päättää enintään 150 000 euron suuruisten vakuuksien osalta kulttuurin palvelukokonaisuuden järjestämien vaihtuvien näyttelyiden esineille sattuvien mahdollisten vahinkojen korvaamiseksi annettavista sitoumuksista, jotka koskevat myös esineiden kuljetusta naulasta naulaan -periaatteen mukaisesti. Järjestävän tahon omavastuu vahinkotapauksissa on 2 000 euroa.

Liite 1​Hop to Hope: Home alone collective -näyttelyn teosluettelo (Salassa pidettävä – salauksen peruste Julkisuuslaki 24.1. § 20 kohta).​

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

PäätösPäätin, että Wäinö Aaltosen museon WAMX-tilassa 15.9.2023–3.12.2023 esillä olevan Hop to Hope: Home alone collective -näyttelyn vakuuttamiseen käytetään kaupungin ”naulasta naulaan” periaatteen mukaista vakuusmenettelyä siten, että vakuus tulee voimaan 25.8.2023 ja päättyy näyttelyn teosten palauduttua omistajilleen, kuitenkin viimeistään 31.1.2024.

Museopalveluiden omavastuuosuus vahinkotapauksissa on 2 000 euroa.

Outi Kari-Granfors

vs. vapaa-aikajohtaja

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Jakelu

tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedVapaa-aika, museopalvelut
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Vapa § 49
Liite 1:Hop tp Home alone collective - näyttelyn teosluettelo