Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Vapaa-aika 
Loppupvm 31.5.2023, Vapaa-aikajohtaja4831.05.2023 

2391-2022 (12 03 03, 02 05 06)

Kaupungin vakuuden käyttäminen Turun linnan pysyvässä näyttelyssä

Museopalvelut / Näyttelyt ja yleisötyö, vastuualuepäällikkö Satu Pajarre ja näyttelysihteeri Eveliina Tammi​

Turun linnan pysyvän päänäyttelyn vakuuttamiseen tulisi käyttää ”naulasta naulaan” ulottuvaa Turun kaupungin vakuusmenettelyä (Kv 19.4.2010 § 71, Kh 27.4.2010 § 262.) siten, että vakuus tulee voimaan 12.6.2023 ja on voimassa seuraavat viisi (5) vuotta päättyen 11.6.2028.

Kaupunginvaltuuston 19.4.2010 § 71 ja kaupunginhallituksen 27.4.2010 § 262 (dnro 4153-2010) päätöksen nojalla [kulttuurijohtaja] päättää enintään 150 000 euron suuruisten vakuuksien osalta [kulttuuritoimen] järjestämien vaihtuvien näyttelyiden esineille sattuvien mahdollisten vahinkojen korvaamiseksi an-nettavista sitoumuksista, jotka koskevat myös esineiden kuljetusta naulasta naulaan -periaatteen mukaisesti. Järjestävän tahon omavastuu vahinkotapauksissa on 2 000 euroa.

Turun linnan pysyvä päänäyttely levittäytyy eri puolille linnaa. Näyttely esittelee keskiajan ja renessanssin elämää ja linnan vaiheita eri aikoina, Turun kaupungin historiallista esine- ja taidekokoelmaa sekä rahoja ja mitaleita. Näyttely on esillä toistaiseksi ja vakuuspäätös esitetään tehtäväksi viideksi vuodeksi kerrallaan. Näyttelyssä on lainassa kaupungin oman kokoelman ohella esineitä usealta eri lainaajataholta. Lainattavien esineiden vakuutusarvot ovat yhteensä 136 548 euroa.

Kaupunginvaltuuston 19.4.2010 § 71 ja kaupunginhallituksen 27.4.2010 § 262 (dnro 4153-2010) päätöksen nojalla kulttuurijohtaja päättää enintään 150 000 euron suuruisten vakuuksien osalta kulttuurin palvelukokonaisuuden järjestämien vaihtuvien näyttelyiden esineille sattuvien mahdollisten vahinkojen korvaamiseksi an-nettavista sitoumuksista, jotka koskevat myös esineiden kuljetusta naulasta naulaan -periaatteen mukaisesti. Järjestävän tahon omavastuu vahinkotapauksissa on 2 000 euroa.

Turun linnan pysyvän päänäyttelyn vakuuttamiseen tulisi käyttää ”naulasta naulaan” ulottuvaa Turun kaupungin vakuusmenettelyä (Kv 19.4.2010 § 71, Kh 27.4.2010 § 262.) siten, että vakuus tulee voimaan 12.6.2023 ja on voimassa seuraavat viisi (5) vuotta päättyen 11.6.2028.

Liite​Turun linnan pysyvän näyttelyn vakuutusarvot. (Salassa pidettävä - salauksen peruste: Julk.L 24 § 20 kohta.)

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

PäätösPäätin, että museopalveluiden edellä esittämänTurun linnan pysyvän päänäyttelyn aineiston vakuuttamiseen käytetään kaupungin ”naulasta naulaan” periaatteen mukaista vakuusmenettelyä siten, että vakuus tulee voimaan 12.6.2023 ja on voimassa seuraavat viisi (5) vuotta päättyen 11.6.2028.​ Museopalveluiden omavastuuosuus vahinkotapauksissa on 2 000 euroa.

Outi Kari-Granfors

vs. vapaa-aikajohtaja

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Jakelu

tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedVapaa-aika, museopalvelut
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Vapa § 48
Liite 1:Turun linnan pysyvän näyttelyn vakuusarvot (Salassa pidettävä - salauksen peruste: Julk.L 24 § 20 kohta.)