Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Vapaa-aika 
Loppupvm 31.5.2023, Vapaa-aikajohtaja4731.05.2023 

3078-2023 (01 02 01)

Vapaa-aikajohtajan päätöksen 20.4.2023 § 31 muutos - Ohjauspalkkion maksamisen lopettaminen työpaikkaohjaajalle 1.6.2023 alkaen

Palvelupäällikkö Kari Pohjola 25.5.2023:

Henkilökohtainen ohjauspalkkio myönnetään nimetylle työpaikkakouluttajalle palvelujohtajan päätöksellä. Ohjauspalkkio maksetaan kouluttajalle siltä ajalta, jona hän on yksin vastannut opiskelijan opintojen ohjauksesta.

Aunelan kirjaston kirjastonhoitaja Kati Laine (vakanssi 402457) on toiminut Runo Verkkapuron työpaikkakouluttajana osana Verkkapuron opintoja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä. Kati Laineelle on määritelty maksettavaksi 70 euron kuukausittainen ohjauspalkkio (diaari 3078–2023) ajalle 2.1.2023-31.5.2024.

Runo Verkkapuron opinnot keskeytyvät toukokuun 2023 lopussa, minkä vuoksi Kati Laineelle maksettavaksi määritelty 70 euron kuukausittaisen ohjauspalkkion maksaminen tulee lopettaa toukokuun jälkeen.

Esitän, että kirjastonhoitaja Kati Laineelle maksettavaksi sovitun ohjauspalkkion (70 €/kk) maksaminen lopetetaan 1.6.2023 alkaen. Palkkio on maksettu kustannuspaikalta 20061 Lähipalvelut.

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Päätös​Päätin, että kirjastonhoitaja Kati Laineelle maksettavaksi sovitun ohjauspalkkion (70 €/kk) maksaminen lopetetaan 1.6.2023 alkaen. Palkkio on maksettu kustannuspaikalta 20061 Lähipalvelut.

Outi Kari-Granfors

Vs. vapaa-aikajohtaja

Turun kaupunki, vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX