Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Vapaa-aika, museopalvelut 
Loppupvm 31.5.2023, Museopalvelujohtaja1331.05.2023 

3962-2023 (02 08 00, 12 03 03)

Päätös taideteoksen toteuttamisesta Seikkailupuistoon

Päätös taideteoksen toteuttamisesta Seikkailupuistoon

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus/Museopalvelut, apulaisintendentti Ville-Matti Rautjoki, 22.5.2023:

​Hankinnan tausta

Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuiston avoin taidekilpailu käynnistyi syksyllä 2022 osana vuoden 2021 kaunistamisrahaston tuotoilla toteutettavaa hankekokonaisuutta. Turun kaupunki järjesti avoimen taidekilpailun Turun Kupittaalla sijaitsevan Seikkailupuiston leikkipuistoalueelle sijoittuvasta taideteoksesta. Kilpailu oli avoinna 28.11.2022–28.2.2023 sähköisen haun kautta, ja palkittavat ehdotukset valittiin määräaikaan mennessä saapuneiden kilpailuehdotusten joukosta. Taidekilpailu toteutettiin Turun kaupungin kaunistamisrahaston tuella, ja se kuului Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuiston 40-juhlavuoden ohjelmistoon. Kilpailuun saivat osallistua kaikki Suomessa toimivat taiteilijat ja taidetyöryhmät.

Kilpailussa jaettiin kolme palkintoa yhteisarvoltaan 10 000 euroa. Ensimmäinen palkinto myönnettiin tamperelaisen Jesse Kitinojan ja turkulaistaustaisen Joel Stenroosin ehdotukselle Suuret muinaiset päiväunilla. Teos koostuu kolmesta maan alta esiin nousevasta erivärisestä betoniveistoksesta sekä äänestä ja valosta. Toinen palkinto myönnettiin Fanni Maliniemen ja kolmas palkinto Suvi Saastamoisen kilpailuehdotuksille. Kilpailun tuomaristo päätyi suosittelemaan toteutettavaksi Jesse Kitinojan ja Joel Stenroosin teosehdotusta.

Kustannukset ja aikataulu

Hankinta tehdään julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 40 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisena suorahankintana, koska kyseisen hankinnan tarkoituksena on ainutkertaisten taideteoksien luominen ja hankkiminen.

Teostilaus perustuu Turun kaupunginhallituksen 6.3.2023 vahvistamaan kaunistamisrahaston vuoden 2022 tuoton jako -päätökseen, jossa Seikkailupuiston teoksen toteutusvaiheeseen on varattu 45 000 euroa.

Teoskokonaisuuden suunnittelu-, materiaali- ja toteutuskustannukset saavat maksimissaan olla 45 000 euroa (alv. 0 %). Hinta sisältää taiteilijapalkkion ja taideteoksen toteutuksen kaikkine kokouksineen, materiaali- ja ripustuskustannuksineen, kuljetuksineen ja vakuutuksineen. Hankinnasta tehdään taiteilijoiden kanssa erillinen hankintasopimus. Kustannukset maksetaan museopalveluiden kustannuspaikalta VA/Tukipalvelut 20111.

Teoksen on tarkoitus valmistua osaksi Seikkailupuistoa 1.6.2025 mennessä.

Toimivalta

Turun kaupungin hallintosäännön 69 §:n 1 momentin mukaan kaupunginhallitus ja lautakunta päättävät hankinnoista talousarvion puitteissa ja päättävät alaistensa viranhaltijoiden hankintavaltuudet. Tällä tarkoitetaan oikeutta tehdä hankintapäätös ja solmia sitoumus kaupungin puolesta. Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan päätöksen (Kulnuolk 16.2.2022 § 25) mukaan museopalvelujohtajan hankintavaltuudeksi on määrätty 59 999 euroa. ​​

Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen:

Päätös​Päätin tilata Jesse Kitinojalta ja Joel Stenroosilta taideteoksen toteutuksen, jonka sijoituspaikka on Seikkailupuiston leikkipuistoalue. Teoksen hankintakustannukset ovat 45 000 euroa (alv. 0 %). Hinta sisältää taiteilijapalkkion ja taideteoksen toteutuksen kaikkine kokouksineen, materiaali- ja ripustuskustannuksineen, kuljetuksineen ja vakuutuksineen. Hankintakustannukset katetaan Turun kaunistamisrahaston vuoden 2022 tuotoista kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Kustannukset maksetaan kaunistamisrahaston vuoden 2022 tuotoista museopalveluiden kustannuspaikalta VA/Tukipalvelut 20111.

Hankinnasta tehdään taiteilijoiden kanssa erillinen hankintasopimus. Toteutunut teos liitetään Turun kaupungin taidekokoelmaan, jonka hallinnasta vastaa museopalvelut.

Juhani Ruohonen

museopalvelujohtaja

Oikaisuvaatimusohjeet liitteenä

Jakelu

aoXXXXX
aoXXXXX
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX