LIITE

 

Ulkoista rahoitusta saavan projektipäätöksen liite

 

Vapaa-ajan palvelukokonaisuduen kaikista ulkoista rahoitusta saavista projekteista tehdään asettamispäätös projektin alkaessa (P3). Tähän täytetään projektia koskevat tiedot mahdollisimman tarkoin, niiltä osin kuin se projektikohtaisesti on mahdollista. Tämä dokumentti tulee projektipäätöksen liitteeksi. Projektin tiedot pitää täydentää ja päivittää myös Thinking Portfolio –salkunhallintavälineeseen.

 

Projektin nimi: Kestävä kehitys Lounais-Suomen kirjastoissa

 

Projektin tarkoitus, lyhyesti, 12 virkettä (jos projektin tiedot eivät ole Thinking Portfoliossa: Projektilla edistetään kestävää kehitystä tukevia palveluita ja toimintamalleja sekä niiden markkinointia Lounais-Suomen kirjastoissa. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kemiönsaaren, Marttilan, Porin, Pöytyän, Taivassalon ja Turun kirjastot, mutta projektin toiminta tukee myös muiden Varsinais-Suo-men ja Satakunnan kirjastojen kehittämistyötä sekä markkinointia.

 

Projektista päättävä (hakemuksen allekirjoittaja, päätöksentekijä): Rebekka Pilppula

 

Projektin omistaja / kustannusten hyväksyjä (projektin omistaja = suurin tarve projektille): Asko Autio

 

Projektin vastuuhenkilö: Laura Tyysteri (hänen varahenkilönsä Veera Knuuti)      

 

Projektitunnus/-tunnukset

Rahoittajan tunnus: LSAVI/16908/2022

Kaupungin tunnus (Dnro) : 14063-2022

Muu tunnus:

 

Projektin kesto/aikataulu: 1.7.2023-31.12.2024

 

Rahoittaja

   Rahoittajataho: aluehallintovirasto

   Rahoittajan yhdyshenkilö: Anu Ojaranta

   Rahoitus

      Ulkoinen rahoitusosuus (%) 80 %

Omarahoitus (20 %) ja miten/mistä katetaan: omarahoitus katetaan henkilökunnan työpanoksella

 

Talous

Vapan taloustiimin yhdyshenkilö(t):

Kustannuspaikka: 20067

Tilastollinen tilaus: AVI20008

Aikataulu: Avustuksen käyttöaika on 01.04.2023 – 31.12.2024

Rahoituksen maksamisajankohdat: Avustus on maksettu kokonaisuudessaan 24.3.2023 tehdyllä päätöksellä.

Ylittääkö projektirahoituksen maksatus tilikauden (vuodenvaihteen): Kyllä

   

 

Henkilöstö

   Vapan henkilöstötiimin yhdyshenkilö(t):

   Ulkopuolisen henkilöstön palkkaus:Kyllä

      

Vakituisen henkilöstön osallistuminen: Laura Tyysteri (vakanssi nro 402633) 20 % työajalla 1.9.2023–31.12.2024

 

Pitääkö/edellytetäänkö palkkakustannusten jakoa eri kustannuspaikoille: Kyllä, Laura Tyysteri 1.9.2023–31.12.2024 20 % kustannuspaikalta 20067 ja 80 % kustannuspaikalta 20065.

 

Raportointi

   

   Loppuraportoinnin aikataulu: 28.2.2025

 

Ohjaus

Hankkeen arvioinnista ja seurannasta vastaa ohjausryhmä, jossa on jäseniä Turun kaupunginkirjastosta sekä kaikista hankkeen muista pilottikunnista. Ohjausryhmän jäsenet: Eija Sjöblom (Kemiönsaari), Satu Juntunen (Marttila), Maiju Harju (Pori), Terhi Laine (Pöytyä), Anna Schauman (Taivassalo), Laura Tyysteri (Turku), projektikoordinaattori (palkataan hankerahoituksella, nimi ei vielä tiedossa; Turku), Rebekka Pilppula (Turku).