Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Vapaa-aika 
Loppupvm 31.5.2023, Vapaa-aikajohtaja1003.02.2023 

936-2023 (12 03 03)

Kaupungin vakuuden käyttäminen näyttelyssä Färikäst! - Poimintoja Turun monikielisestä historiasta

Museopalvelut / Näyttelyt ja yleisötyö, vastuualuepäällikkö Satu Pajarre, näyttelyamanuenssi Anna Perälä:

Näyttely Färikäst! - Poimintoja Turun monikielisestä historiasta järjestetään Brinkkalan galleriassa 31.3.2023–21.5.2023. Näyttely käsittelee Turun kaupungin kielellistä historiaa 1200-luvulta nykypäivään. Turun museokeskus toteuttaa näyttelyn yhteistyössä Turun Yliopiston museologian oppiaineen kanssa.

Näyttelyyn lainataan arkeologista esineistöä ja arkistoaineistoa Turun yliopiston kirjastosta ja arkeologian oppiaineesta sekä Aboa Vetus & Ars Nova, Arkeologian ja nykytaiteen museosta. Lainattavien esineiden vakuutusarvot ovat yhteensä 22 625 euroa.

Kaupunginvaltuuston 19.4.2010 § 71 ja kaupunginhallituksen 27.4.2010 § 262 päätöksen nojalla [kulttuurijohtaja] päättää enintään 150 000 euron suuruisten vakuuksien osalta [kulttuuritoimen] järjestämien vaihtuvien näyttelyiden esineille sattuvien mahdollisten vahinkojen korvaamiseksi annettavista sitoumuksista, jotka koskevat myös esineiden kuljetusta naulasta naulaan -periaatteen mukaisesti. Järjestävän tahon omavastuu vahinkotapauksissa on 2 000 euroa.

Liite 1​Näyttelyn Färikäst! vakuutusarvot Salassa pidettävä - salauksen peruste Julkisuuslaki 24.1. § 20 kohta.

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Päätös​Päätin, että Brinkkalan galleriassa 31.3.2023–21.5.2023 esillä olevaan Färikäst!- Poimintoja Turun monikielisestä historiasta -näyttelyyn lainattavien esineiden vakuuttamiseen käytetään ”naulasta naulaan” ulottuvaa Turun kaupungin vakuusmenettelyä siten, että vakuus tulee voimaan kuljetusten alkaessa 1.3.2023 ja päättyy esineiden palauduttua omistajille, kuitenkin viimeistään 21.6.2023. Museopalveluiden omavastuuosuus on 2000 €.

Outi Kari-Granfors

vs. vapaa-aikajohtaja

Jakelu

tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedVapaa-aika, museopalvelut
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Vapa § 10
Liite 1:Näyttelyn Färikäst! vakuutusarvot Salassa pidettävä - salauksen peruste Julkisuuslaki 24.1. § 20 kohta.