Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Vapaa-aika 
Loppupvm 31.5.2023, Vapaa-aikajohtaja927.01.2023 

817-2023 (01 02 01)

Orkesterin alttoviuluryhmän varaäänenjohtajan, (vak.nro 403239), henkilökohtainen lisä hänen siirtyessään toiseen tehtävään (äänenjohtajan toimi, vak.nro 403238)

Apulaisintendentti Niina Helander 05.01.2023:

Alttoviuluryhmän varaäänenjohtaja​ XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX , (vak.nro 403239) on myönnetty henkilökohtainen palkanlisä (162,76 €).​ XXXXX ​on siirretty omasta tehtävästään vapautettuna hoitamaan äänenjohtajan tehtäviä (vak.nro 403238) ajalla 16.1. - 26.2.2023. Äänenjohtajan tehtävien hoidossa vaaditaan samoja kykyjä ja taitoja, joiden perusteella hänelle on henkilökohtainen palkanlisä myönnetty ja näin ollen kriteerit, joiden perusteella lisä on myönnetty, pysyvät samoina.

Esitän, että​ varaäänenjohtaja ​ XXXXX ​ maksetaan hänelle myönnetty henkilökohtainen palkanlisä myös yhdenjaksoisen siirron ajalta 16.1 - 26.2.2023, jolloin hän hoitaa äänenjohtajan tehtäviä, (vak.nro 403238).

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors 26.1.2023:

Kansliapäällikkö on päätöksellään 28.12.2022 § 418 oikeuttanut palvelukokonaisuuden johtajat päättämään palvelukokonaisuuksien osalta henkilökohtaisen lisän maksamisen jatkamisesta henkilön siirtyessä palvelukokonaisuudessa toiseen tehtäviltään samankaltaiseen virkaan/toimeen, mikäli kriteerit, joiden perusteella lisä on myönnetty, ovat pysyneet samana.

Päätös​Hyväksyn esityksen ja päätin, että XXXXX XXXXX maksetaan hänelle myönnetty henkilökohtainen palkanlisä 162,76 € ajalta 16.1. - 26.2.2023 hänen hoitaessaan äänenjohtajan vakanssia 403238. Palkkamenot maksetaan orkesterin konserttitoiminnan kustannuspaikalta 20040.

Outi Kari-Granfors

vs. vapaa-aikajohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä.

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX