Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 27.10.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 03.11.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00-19:04 Luostarinmäki, Vartiovuorenkatu 6, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
120 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
121 § Pöytäkirjan tarkastus
122 § Iltakouluasia
123 § Matkailupalvelujen palvelualueen liikkeenluovutus Visit Turku Archipelago Oy:lle 1.1.2023 alkaen
124 § Vuoden 2022 talouden 3. osavuosikatsaus
125 § Museopalveluiden pääsymaksujen, palvelumaksujen ja vuokramaksujen hinnoittelu vuonna 2023
126 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan vuodelle 2022 myöntämän avustuksen käyttöajan muutos
127 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
128 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
129 § Lautakunnan jäsen Paco Diopin aloite antirasismikoulutus kulttuuri- ja nuorisolautakunnan jäsenille ja esittäjille

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon