Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 13.10.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 20.10.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00-18:30 Scandic Julia, Å Sali, Eerikinkatu 4, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
115 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
116 § Pöytäkirjan tarkastus
117 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan lausunto Turun musiikkitalon hankesuunnitelmasta
118 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
119 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon