Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 24.03.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 31.03.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Pääkirjaston Studio, Linnankatu 2, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
41 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
42 § Pöytäkirjan tarkastus
43 § Asia poistettiin esityslistalta
44 § Iltakouluasia
45 § Lausunto S:t Olofsskolanin tarveselvityksestä
46 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden hankintavaltuudet
47 § Oikaisuvaatimus Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan päätökseen nuorisojärjestöjen toiminta-avustuksista vuodelle 2022
48 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset vuodelle 2022, Fimbul Taiteilijatalo ry
49 § Edustajien nimeäminen Suomen museoliiton 99. vuosikokoukseen ja valtakunnallisille museopäiville 18. - 20.5.2022 Maarianhaminaan
50 § Kirjastopäivät 2022
51 § Edustajien nimeäminen 57. valtakunnallisille orkesteripäiville 4.-5.5.2022
52 § Nuori2022 - Valtakunnalliset nuorisotyön päivät
53 § Talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seuranta
54 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
55 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
56 § Turun konserttitalon ja filharmonisen orkesterin kulttuurikaupan toimijan valinta / Salassa pidettävä - salauksen peruste: JulkL 24.1§ 20 kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon