Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta22611.05.201616

4732-2016 (232, 231)

Kaupungin vesialueille osoitettavat vainajien tuhkan sirottelupaikat

Tiivistelmä:

Kaupungin vesialueille osoitetaan kuusi erillistä kohdetta vainajien tuhkan sirottelupaikoiksi.

Kilajk § 226

Kiinteän omaisuuden kehittäminen, maanhankintapäällikkö Ilkka Uusi-Uola 25.4.2016:

Vainajien tuhkan sirottelun mahdollisuutta on tiedusteltu kaupungilta lisääntyvässä määrin. Kaupunki on aiemmin osoittanut käytettäväksi Vepsän saareen sitoutuvan merialueen. Kansalaisten taholta on toivottu sirottelumahdollisuutta useisiin eri paikkoihin, eikä kaikkien kysyttyjen kohteiden osalta ole mahdollista sallia alueen käyttöä kyseiseen tarkoitukseen esimerkiksi alueiden muun toiminnan johdosta.

Kiinteistöliikelaitoksella on selvitetty kaupungin omistuksessa olevia sellaisia vesialueita, joiden osalta kohteen rauhallisuus tai arvokas ympäristö takaa toimenpiteen vaatiman arvokkuuden. Huomiota on kiinnitetty myös siihen, että pääosa alueista on saavutettavissa maitse, ja että alue sijaitsee riittävän avoveden äärellä.

Alueita on määritetty kolme Aurajoen jokiosuudella ja kolme merialueella. Kohteet ovat:

Koroistenniemi

- Aurajoen pohjoisrannalla Vähäjoen ja Aurajoen yhtymäkohdasta noin 200m yläjuoksun suuntaan

Vähätori

- Aurajoen pohjoisrannalla Tuomiokirkkosillan ja vanhan kirjastotalon välinen osuus (Vähätorin apparelli ja 2 jokimuurin portaikkoa)

Crichtoninkadun pää

- portaikko Läntisen Rantakadun ja joen välissä

Pikisaari

- Luotsituvanaukiolta koilliseen oleva Pukinsalmen vesialue

Ruissalo

- Kukkarokiventiellä Merentutkimuslaitoksen havaintoaseman viereinen vesialue

Vepsä

- Vepsän itäpuolella oleva, Liisankarin ja Rajakarin eteläpuolelle rajautuva vesialue

Alueet on osoitettu liitekartoilla.

Asianomainen tarvitsee tuhkan sirotteluun alueen omistajan luvan. Kiinteistöliikelaitoksen mielestä lupia tulisi antaa edellä mainituille alueille joko niin, että kaupungin päätös saatetaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tietoon tai mikäli asianomaiselta edellytetään tapauskohtaista kaupungin lupaa, niitä myönnetään anomusten perusteella.

Liite 1Kartat vainajan tuhkan sirottelualueista

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää:

- osoittaa vainajien tuhkan sirottelualueiksi edellä esitetyt ja liitekarttojen mukaiset joki- ja merivesialueet;

- että osoitettuja vesialueita saa käyttää sirottelualueina ilman erillistä kaupungin lupaa ottamalla kuitenkin huomioon muu alueella tapahtuva toiminta ja tapahtumat;

- että päätös saatetaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tietoon; sekä

- että tapauskohtaiset luvat myönnetään Kiinteistöliikelaitoksen toimesta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiasta tehtiin äänin 9 - 3.

Äänestyksessä äänestettiin asian käsittelyn jatkamisen puolesta ja asian palauttamisen välillä.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Toivari, Nurmio, Koski, Takkinen, Sipilä, Hihnala, Suominen, Kari ja Puljujärvi.

Koskimiehen Aholaisen kannattamana tekemän asian palauttamisen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Nylund.

Harjanne oli poissa kokouksesta.

Jakelu

tiedTurun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
tpvKiinteistöliikelaitos, kiinteän omaisuuden kehittäminen
tiedYmpäristötoimiala, ympäristönsuojelu


Liitteet:

Kilajk § 226
Liite 1:Kartat vainajan tuhkan sirottelualueista